Mine løbegårde/My cat runs


Jeg har efterhånden haft en del forskellige løbegårde og da der dels har ligget en del arbejde i, at lave dem/gøre dem klar til mine katte, dels kan være en inspiration til andre om, hvordan man kan indrette/lave en løbegård, vil jeg gerne fremvise dem alle, også dem som jeg ikke har mere:-) Eneste undtagelse er de løbegårde vi havde da vi boede i Hårlev, dem nåede vi aldrig, at få taget billeder af, simpelthen fordi vi kun boede der lidt over 1 år.

Over time I have had a lot of different runs and since it both takes some time to build the runs/make them ready for the cats to be in, and could be of inspirations to others how to make/design a run, I would like to desplay all of them, even the once that I dont have anymore:-) Only exception is the runs we had while we lived in Hårlev, because we only lived there for little over a year and therefor we never got around taking pictures of it.
 
 

Min første løbegård/My first run Min anden løbegård/My second run Vores nuværende løbegårde/Our current runs
Vores havedam/Our pond